1/12

בדקו את רמת העברית שלכם:

בחרו תשובה אחת בכל שאלה