1/12

בדקו את רמת העברית שלכם:

בחרו תשובה אחת בכל שאלה
התחל/י
מי לא רואה?
מהו תפוח?
מי חושבת?
מי מרוצה?
מהו צלם?
מהו מרפק?
מהו משושה?
השלימו את המשפט:
איזו חיה גועה?
מי אומר/ת למי?
מי קר-רוח?
השלימו את המשפט:
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
הרמה שלך היא: 1
חזרה לאתר
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
הרמה שלך היא: 1
חזרה לאתר
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
הרמה שלך היא: 1
חזרה לאתר
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
הרמה שלך היא: 2
חזרה לאתר
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
הרמה שלך היא: 2
חזרה לאתר
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
הרמה שלך היא: 2
חזרה לאתר
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
הרמה שלך היא: 2
חזרה לאתר
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
הרמה שלך היא: 3
חזרה לאתר
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
הרמה שלך היא: 3
חזרה לאתר
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
הרמה שלך היא: 4
חזרה לאתר

You got {number correct}/{number of questions} correct answers
הרמה שלך היא: 5
חזרה לאתר