IMENICE, PRIDJEVI i GLAGOLI

Želiš li provjeriti koliko si ovladao trima vrstama riječima koje si upoznao u nižim razredima? Tvoj je zadatak odrediti kojoj vrsti riječi pripadaju istaknute riječi u sljedećim rečenicama. Sretno!
KRENI!
Majka je otišla rano na POSAO.
Petra JE DOTRČALA u školu.
Ana je odlučila ponijeti sa sobom svoju NOVU haljinu.
Ugledala je MARIJANINU majku.
Sutra ĆE PROČITATI priču.
Imala je ZLATNU kosu.
Marin je OBIČAN dječak.
HOĆEŠ li sladoled?
MIRNA je mirna djevojčica.
Gledali smo DOBRU kazališnu predstavu.
REZULTAT