DISC Assessment

รู้หรือไม่? บุคลิกภาพของเรามีผลกระทบต่อทุกสิ่งรอบตัว ตั้งแต่ประเภทงานที่เราเลือก ไปจนถึงคนที่เราเป็นเพื่อนด้วย และยังส่งผลต่อความสำเร็จและความก้าวหน้า ไม่น้อยไปกว่าทักษะที่มี
มาลองทำ quiz สั้นๆ ง่าย ๆ ให้เข้าใจสไตล์การทำงานของคุณ ฟรี! ตอบคำถามอย่างจริงใจ จำไว้ว่าไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด
*แบบทดสอบนี้ไม่ใช่การทดสอบบุคลิกภาพฉบับเต็ม มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินลักษณะบุคลิกภาพเบื้องต้นเท่านั้น