Žemė - mūsų namai, nuostabūs, bet pažeidžiami.

Sveiki,
Kiekvienais metais per pavasario lygiadienį pasaulis mini ŽEMĖS DIENĄ.
Žemės dienos tikslas – atkreipti mūsų visų dėmesį į vienintelę visų žmonių buveinės vietą – Žemę, kurioje turime tvarkytis taip, kad gera būtų gyventi mums ir ateinančioms kartoms.
Žemės diena minima ir balandžio 22 d. Taigi, visą mėnesį vyksta įvairūs renginiai, akcijos, net streikai, kad atkreipti dėmesį į ekologines problemas ir konkrečiais darbais prisidėti prie tvaraus gyvenimo kūrimo. Kviečiame ir jus prisidėti, atliekant šį testą.