DPIA-plichtig?

Doorloop de volgende 9 vragen om erachter te komen of uw organisatie verplicht is om een DPIA uit te voeren.
START
Bij het verzamelen en verwerken van gegevens, beoordeelt u mensen op basis van persoonskenmerken zoals beroepsprestaties, gezondheid, persoonlijke voorkeuren of interesses, locatie, etc.?
Bij het verzamelen en verwerken van gegevens, worden er geautomatiseerde beslissingen genomen die er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat mensen worden achtergesteld of uitgesloten?
Bij het verzamelen en verwerken van gegevens, is er sprake van systematische monitoring? Denk daarbij bijv. aan cameratoezicht op openbare ruimten.
Bij het verzamelen en verwerken van gegevens, is er sprake van privacygevoelige gegevens zoals informatie over iemands politieke voorkeuren, strafrechtelijke -, medische -, locatie - of financiële gegevens?
Bij het verzamelen en verwerken van gegevens, is er sprake van grootschalige gegevensverwerkingen? Een voorbeeld hiervan kan zijn een ziekenhuis dat patiëntgegevens verwerkt als onderdeel van de gebruikelijke werkzaamheden.
Bij het verzamelen en verwerken van gegevens, zijn meerdere databases - met verschillende doelen en/of uitgevoerd door verschillende verantwoordelijken - met elkaar gekoppeld?
Bij het verzamelen en verwerken van gegevens, worden gegevens over kwetsbare personen zoals werknemers, kinderen of patiënten verzameld?
Bij het verzamelen en verwerken van gegevens, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe technologieën die nieuwe manieren hebben om gegevens te verzamelen en te gebruiken, met mogelijk grote privacy risico’s? Bijv. Internet of Things toepassingen.
Bij het verzamelen en verwerken van gegevens, is er sprake van een blokkering van een recht, dienst of contract? Voorbeeld: een bank die persoonsgegevens verwerkt om te bepalen of zij een lening aan iemand willen verstrekken.
Volgens de criteria van de AVG bent u niet verplicht om een DPIA uit te voeren.
Het alsnog uitvoeren van een DPIA heeft toch zijn voordelen. Zo verkrijgt uw organisatie inzicht in de privacy risico’s die ze loopt bij de gegevensverwerking in haar IT-systemen.

Lees hieronder wat wij in dat geval voor u kunnen betekenen. 
U bent verplicht een DPIA uit te voeren!
Geen paniek. Lees hieronder hoe wij u kunnen helpen.