האם עלות שכר אנשי הקבע מוגזמת לדעתך?

לא
כן
מצביעים
מצביעים