מי צריך להתערב צבאית בנעשה בסוריה?

59 votes
ארה"ב
50%
17 votes
ישראל
14%
42 votes
אסור להתערב בנעשה בסוריה
36%