האם שכרו של ניר גלעד מוגזם?

Poll image placeholder 400x300
5%
לא
Poll image placeholder 400x300
95%
כן