האם גם אתם חושבים שהפנסיה שמקבלים אנשי הקבע מוגזמת?

לא
כן
מצביעים
מצביעים