האם גם אתם חושבים שהפנסיה שמקבלים אנשי הקבע מוגזמת?

לא
כן
תודה שהצבעת!
מצביעים