פרשת לפיד והזועביז: יותר גזענות או מיזוגניה?

Poll image placeholder 400x300
68%
גזענות
Poll image placeholder 400x300
32%
מיזוגניה