האם לפיד צריך להצטרף לנתניהו או לנסות להרכיב גוש חוסם?

S1jgvim7jsuzavwzkugj
לממשלת נתניהו
לגוש חוסם
Item disabled