את מי הייתם מעדיפים כראש ממשלת ישראל?

Nsezb5dcnyyxci21uhqh
נתניהו
אובמה
תודה שהצבעת!
מצביעים