המשך רשימת המפלגות הקטנות

11 votes
צדק חברתי
8%
99 votes
אור
72%
0 votes
ברית עולם
0%
10 votes
הפיראטים
7%
0 votes
חיים בכבוד
0%
11 votes
כולנו חברים
8%
1 votes
מורשת אבות
1%
6 votes
כלכלה
4%
0 votes
עתיד אחד
0%