מה הביא להיחלשות הליכוד-ביתנו בסקרים?

מצביעים
מצביעים