מה הביא להיחלשות הליכוד-ביתנו בסקרים?

Item disabled