Har vi en åpen klimadebatt i Norge?

Dette er en uhøytidelig måling for hva leserne i denne saken mener. Resultatet trenger ikke være representativt for gjennomsnittet av befolkningen.
14,882 votes
Ja
57%
11,075 votes
Nei
43%