Theo bạn, ai là người mạnh nhất Dragon Ball?

Item disabled