Theo bạn, ai là người mạnh nhất Dragon Ball?

2%
5%
3%
4%
2%
11%
3%
20%
8%
41%
Item disabled