Blir din neste mobil en iPhone eller Android?

Dette er en uhøytidelig måling for hva leserne i denne saken mener. Resultatet trenger ikke være representativt for gjennomsnittet av befolkningen.

Stemmer
Stemmer