Ktoré tri možnosti by boli najefektívnejšie pri ceste za získaním lepšieho statusu učiteľov ?

Verejnosť vníma učiteľstvo a školstvo rôzne. Prieskumy ukazujú, že určitý rešpekt učitelia majú, avšak nie taký, aby sa za nich verejnosť postavila pri presadzovaní zmien, reforiem a platov. Ktoré cesty by podľa vás viedli z lepšeniu učiteľského statusu ? Môžete označiť tri možnosti. Ak ste nehlasovali v ďalších anketách Učiteľského barometra, môžete tak spraviť na https://edusmile.sk/ucitelsky-barometer/
6%
25 votes
meranie kvality učiteľov
21%
86 votes
učiteľský plat 1800€
11%
44 votes
zmena komunikácie s okolím
5%
22 votes
vyššia otvorenosť škôl
3%
14 votes
zrušenie tabuľkových platov
11%
44 votes
rozšírenie kompetencí učiteľov
15%
61 votes
prísnejší výber uchádzačov
19%
75 votes
väčšie práva učiteľov
8%
31 votes
funkčné odb.organizácie