Aké usporiadanie pedagógov v budove sa vám páči najviac ?

26%
68 votes
učiteľ "býva" vo svojej učebni
41%
106 votes
v kabitnetoch
26%
68 votes
všetci v zborovni
7%
18 votes
po skupinkách