Ktorá z nasledujúcich činností vás otravuje najviac ?

58%
211 votes
vyberanie poplatkov
18%
65 votes
dozor na šk. akciách/súťažiach
9%
34 votes
organizovanie šk.akcií
14%
52 votes
servis rodičom