Čo dostávate od vedenia za aktivity, ktoré robíte "naviac" ?

29%
94 votes
Náhradné voľno
20%
65 votes
Zohľadnenie v plate/odmene
22%
70 votes
Pochvala na porade
29%
95 votes
Nič