S akými žiakmi si rozumiete viac ?

27%
80 votes
so šikovnými žiakmi
26%
77 votes
s recesistami
21%
64 votes
s problémovými žiakmi
26%
79 votes
s bádateľmi