Akceptovali by ste, ak by žiaci v škole, kde učíte, tykali učiteľom ? (zdvorilou formou)

49%
141 votes
áno, nemal(a) by som problém
8%
24 votes
ak by bolo nariadené, áno
21%
61 votes
necítil(a) by som sa dobre
21%
59 votes
neakceptoval(a) by som tykanie