سرعت دانلود شما در کدوم سرور بیشتره؟

15 votes
سرور شماره یک - گیمینگ مستر - اروپا
17%
11 votes
سرور شماره دو - گیمینگ مستر جدید - اروپا
13%
21 votes
سرور شماره سه - آسیاتک - ایران
24%
39 votes
سرور شماره چهار - شاتل - ایران
45%