הסודנים והאריתראים - פליטים? או מהגרי עבודה ומסתננים?

הסקר סגור להצבעה