הסודנים והאריתראים - פליטים? או מהגרי עבודה ומסתננים?

Item disabled