הסודנים והאריתראים - פליטים? או מהגרי עבודה ומסתננים?

מצביעים
תודה שהצבעת!
מצביעים