הסודנים והאריתראים - פליטים? או מהגרי עבודה ומסתננים?

38 votes
מהגרי עבודה ומסתננים
81%
9 votes
פליטים
19%