מי נבחרי הציבור שעשו הכי הרבה למען תושבי אור יהודה?

הסקר סגור להצבעה