במי תבחרו לראשות עיריית רמת גן?

מוזמנים להוסיף מועמדים שהודיעו שיתמודדו
18 votes
ליעד אילני
49%
6 votes
גלעד שריר
16%
4 votes
אביהוא בן משה
11%
3 votes
אריה מזרחי
8%
2 votes
ישראל זינגר
5%
0 votes
אילן ביטון
0%
4 votes
Other
11%