במי תבחרו לראשות עיריית רמת גן?

מוזמנים להוסיף מועמדים שהודיעו שיתמודדו

הסקר סגור להצבעה