På vad läser du mobilitets blogg oftast?

Frågan gäller, på vilken typ av enhet, du oftast läser bloggen? Självklart så vill man kanske välja alla tre, men något av de tre alternativen bör bara det man nyttjar mest?
Image
Votes
Votes