האם לדעתכם משהו ישתנה בעקבות חוק המרכולים?

11 votes
כן, ברור!
35%
20 votes
לא, הרי ממילא אין אכיפה.
65%