חקירת קריסת חניון הברזל נמשכת כבר למעלה משנה. הגיוני?

הסקר סגור להצבעה