Skolplikt från sex års ålder, bra eller inte?

Hjlzol8epnaqfzsspqua
Nu0yjnhpf6d3wkvkzzj6
Röster
Röster