האם אתם מרגישים שבקיץ הנוכחי יש פחות הפרעות מנוחה בלילות?

מצביעים
מצביעים