Hvor ender din kaffegrums?

1,030 votes
I skraldespanden
26%
703 votes
I komposten til senere brug
18%
1,551 votes
Den går direkte i jorden
40%
631 votes
I en spand for sig selv sammen med andet organisk materiale til genbrug
16%