Estaries d'acord amb la creació d'un carnet per a què sols els murers facen ús del seu Ecoparc?

Image
63 votes
Si
57%
43 votes
No
39%
5 votes
No sap/no contesta
5%