מה חשבתם על מה שלבשה קארן דונסקי?

שוק
שיק
מצביעים
מצביעים