האם הגיע הזמן לסלק אותה ושכמותה מהכנסת?

לא
כן
Item disabled