האם הגיע הזמן לסלק אותה ושכמותה מהכנסת?

לא
כן
הסקר סגור להצבעה