Bạn mong đợi Bộ Anime nào nhất?

Cùng bình chọn Anime được mong đợi nhất mùa hè năm 2016 tại đây

Efrfxbtnnvmqdy8nqago
Oeb2q6okofeykydmxdir
Rzc7pehe4a78oh3tgi7y
Px7ggg01md0rafldgif2
Wcw4aaay8nvbsgpzsezt
Vo0oqrx1vkifqwtfd57x
P7fssxcbsvww1qxtovmt
Ymo3j8qfnykbns6pbd9g
Jwbjn6do0gj3ykjtyqxv
Su6deumlqfagvqmzpupk
I2m9ee2xvpnqrjtjw5te
Ctvmladeemryvbqpbxwq
Byqlw4xvcaaamrlmcwup
Tjqbineb0dozhdlwaslw
Iliolyjyedrknkeaz6q1
Poll image placeholder 80x80