מאמינים ל"תחקיר" של אילנה דיין על גנדי?

לא
כן
הסקר סגור להצבעה