Назвіть найбільш пріоритетні напрямки у реформі медичної галузі: