Bør det innføres en lovfestet kjøttfri dag i uken?

Nei, dette er bare tull og tøys
70%
Ja, dette forslaget vil jeg støtte
30%
Vet ikke
0%