Bør det innføres en lovfestet kjøttfri dag i uken?

Stemmer
Stemmer