כיצד הייתם רוצים לציין את האירוע?

מצביעים
מצביעים