Stem frem dine favoritter:

Resultatet av denne avstemmingen oppdateres live. Avstemmingslisten nedenfor er derfor sortert etter rekkefølge for totalt antall stemmer som er avgitt så langt! Straks etter du har avgitt dine stemmer blir listen oppdatert og sortert. PS! Du kan stemme på så mange kandidater som du ønsker!
Stemmer
Stemmer