בעד או נגד גל הירש כמפכ"ל הבא?

עם כל הפרסומים האחרונים, מה דעתכם? בעד או נגד?
Image
נגד
בעד
הסקר סגור להצבעה