המונח Wi-Fi הוא בעצם...

מה פירוש המונח? או ראשי התיבות שלו??
Item disabled