המונח Wi-Fi הוא בעצם...

מה פירוש המונח? או ראשי התיבות שלו??
15 votes
Wireless Fidelity
27%
11 votes
Wireless Internet Free Internet
20%
13 votes
Wireless Internet for Frequent Interface
24%
0 votes
Water in Fuel Indicator
0%
14 votes
אף אחת מהתשובות
25%
2 votes
Other
4%