חרם על מותג הרהיטים ששולה זקן מקדמת

39%
851 votes
נגד
61%
1,328 votes
בעד