უნდა ჭირდებოდეს თუ არა 16-18 წლამდე ასაკის პირთა ქორწინებას სასამართლო ნებართვა?

Votes
Thank you for voting!
Votes