უნდა ჭირდებოდეს თუ არა 16-18 წლამდე ასაკის პირთა ქორწინებას სასამართლო ნებართვა?

Votes 67
Thank you for voting!
Votes 67