להשאיר את הפן בבית, או לקום מוקדם ולהחליק את השיער?

Image
להשאיר את הפן בבית
79%
להחליק את השיער ברבאק
21%