מה צריך לעשות אם חמאס יירה שוב בתום 72 השעות?

Image
2,189 votes
להמשיך לחפש הסדרה
10%
8,494 votes
להפסיק לדבר ולתקוף מהאוויר
37%
12,123 votes
לכבוש את עזה
53%