צריך ללמד יותר על אבולוציה?

לא
כן
מצביעים
מצביעים