האם אתם סבורים ששכרו של נס מוגזם

Poll image placeholder 400x300
88%
1,550 votes
בהחלט כן
Poll image placeholder 400x300
12%
205 votes
לא. מגיע לו כל שקל